Privaatheidskennisgewing

PRIVAATHEIDSKENNISGEWING

Laas bygewerk: 4 Junie 2018

INLEIDING

Lindsay Corporation en sy filiale (gesamentlik “Lindsay”) versamel persoonlike data (soos hier onder omskryf) om dienste te lewer (soos hier onder omskryf).  Hierdie privaatheidskennisgewing (hierdie “kennisgewing”) geld vir individue wat enige webwerf, program (“miniprogram”), produk, sagteware of diens van ons gebruik wat na hierdie kennisgewing skakel (ons “dienste”).  Lindsay respekteer u privaatheid en is verbind om u persoonlike data te beskerm.

Indien u ons dienste gebruik, beskryf hierdie kennisgewing hoe ons u persoonlike data sal versamel, hou, stoor, beskerm en gebruik.  Afhangend van die diens, kan daar moontlik bykomende of ander privaatheidsverklarings of -kennisgewings wees vir die spesifieke interaksie wat u met ons het, of om te beklemtoon hoe ons u persoonlike data vir daardie spesifieke dienste gebruik.  Indien ons dit doen, sal dit duidelik wees watter verklarings vir watter interaksie en dienste geld.  As u byvoorbeeld een van ons miniprogramme gebruik, kan ons moontlik u ’n afsonderlike kennisgewing gee oor ’n spesifieke datatipe wat via die miniprogram versamel word.

Indien u ingevolge die EU se algemene databeskermingsregulasie (die “GDPR”) ’n “datasubjek” is, is dit ’n vereiste kennisgewing vir u.  Lindsay is ’n “databeheerder” vir doeleindes van hierdie kennisgewing.  Dit beteken dat ons besluit hoe ons u persoonlike data gaan versamel, hou en verwerk.  Dit is belangrik dat u hierdie kennisgewing lees, tesame met enige ander privaatheidskennisgewing wat ons by spesifieke geleenthede gee wanneer ons u persoonlike data versamel of verwerk.

KINDERS ONDER 13 JAAR

Ons dienste is nie bedoel vir kinders onder 13 jaar nie, en ons versamel nie bewustelik persoonlike data van kinders onder 13 jaar nie.  As ons agterkom dat ons persoonlike data van ’n kind onder 13 jaar versamel of ontvang het sonder toestemming van die ouer, sal ons daardie inligting skrap.  Indien u meen dat ons inligting van of oor ’n kind onder 13 jaar het, kontak ons gerus.

KONTAKINLIGTING

Indien u vrae oor hierdie kennisgewing het of oor hoe ons u persoonlike data hanteer, stuur sodanige vrae na die volgende e-posadres:  Privacy@Lindsay.com.

WATTER PERSOONLIKE DATA VERSAMEL ONS?

Alle persoonlike data wat ons insamel, hetsy van u of via derde partye, word in die tabel hier onder uiteengesit.

Voordat u die tabel raadpleeg, kan dit nuttig wees om te verstaan wat “persoonlike data” is. Die GDPR-definisie van persoonlike data kan hier gevind word. In wese kom dit hierop neer: inligting oor ’n individu wat daardie individu direk identifiseer of waaruit die individu geïdentifiseer kan word.

Dit sluit nie sogenaamde “anonieme data” (d.w.s. data waarvan die identiteit van die individu permanent verwyder is) in nie.

Dit sluit egter wel “indirekte identifiseerders” of “pseudo-anonieme data” in (d.w.s. inligting wat op hul eie nie ’n individu kan identifiseer nie maar wat in kombinasie met sekere bykomende en redelik toeganklike inligting aan ’n spesifieke persoon toegeskryf kan word).

Kategorie versamelde persoonlike data

Wat dit beteken

Identiteitsdata

Voornaam, van, postitel, posfunksie, werkgewer, huwelikstaat en geslag (afgelei van u titel), kontaktipe, gebruikernaam of soortgelyke identifiseerder.

Kontakdata

Besigheidsfoonnommer, selfoonnommer, huisfoonnommer, besigheidsfaksnommer, besigheid-e-posadres, persoonlike e-posadres, alternatiewe e-posadres, besigheidsposadres, poskode of soortgelyk, deelstaat/provinsie, land.

Bemarkings- en kommunikasiedata

U voorkeure om bemarking van ons en ons derde partye te ontvang asook u kommunikasievoorkeure, insluitend u taalvoorkeur vir sodanige kommunikasie.

Gedragsdata

Afgeleide of veronderstelde inligting oor u gedrag en belangstellings gebaseer op u aanlyn aktiwiteite.  Dit kan die volgende insluit: inligting oor of u ’n vorm op ons webwerf ingevul het, of u materiaal van ons webwerf afgelaai het (bv. witskrifte, e-boeke, gevallestudies, ens.), u aktiwiteit wat verband hou met e-posse wat ons aan u stuur (bv. oopmaak, op klik, afteken), u webwerfbesoek-aktiwiteit (bladsye besoek, insluitend bladsye op ander webwerwe as ons webwerwe en dienste), en u gebeurtenisverwante aktiwiteit (bv. of u enige handelskoue of webinare bygewoon het wat ons geborg het, aangebied het, of andersins by betrokke was).

Tegniese data

Internetprotokol- (IP) adres, u aanmelddata (insluitend gebruikersidentifikasie en wagwoord), tipe blaaier en weergawe, tydsone-instelling en ligging, blaaier-inproppe se tipes en weergawes, bedryfstelsel en platform, en ander tegnologie op die toestelle wat u gebruik om ons dienste te besoek en te gebruik.

Ons kan ook moontlik “saamgestelde data” versamel, gebruik en bekend maak, bv. statistiese of demografiese data, vir enige doel.  Saamgestelde data kan afgelei word uit u persoonlike data, maar nadat dit in saamgestelde vorm is, sal dit nie meer persoonlike data vir die doeleindes van die GDPR nie omdat daardie data nie u u identiteit direk of indirek kan bekendmaak nie. Indien ons egter saamgestelde data met u persoonlike data kombineer of daaraan koppel op ’n manier dat dit u direk of indirek kan identifiseer, hanteer ons die gekombineerde data as persoonlike data, en gebruik dit in ooreenstemming met hierdie kennisgewing.

Ons versamel geen “spesiale kategorieë van persoonlike data” oor u nie (dit sluit in inligting oor u ras of etnisiteit, godsdienstige of filosofiese oortuigings, sekslewe, seksuele oriëntasie, politieke menings, vakbond-lidmaatskap, inligting oor u gesondheid, en genetiese en biometriese data).  Ons versamel ook nie enige inligting oor kriminele skuldigbevindings en misdrywe nie.

DOEL 

Ons sal u persoonlike data slegs gebruik vir die doel waarvoor ons dit versamel het soos hier onder aangedui, tensy ons redelikerwys oortuig is dat ons dit vir ’n ander rede moet gebruik en daardie rede versoenbaar met die oorspronklike doel is. Afhangend van u rol, kan Lindsay moontlik u persoonlike data verwerk vir een of meer van die volgende doeleindes:

 • Om rekening te skep.  Om u as nuwe klant, vennoot/handelaar of diensverskaffer te registreer.
 • Om regte te beskerm.  Om te verseker dat mense wat ons dienste besoek en gebruik behoorlik geregtig is om dit te doen, en nie ons of ons lisensiegewers se intellektuele eiendomsregte (of enige ander regte) in of oor die dienste misbruik, skend of wantoe-eien nie, en om dienslisensies, -toegang, -bywerkings, -ondersteuning en vir soortgelyke doeleindes te bestuur.
 • Sekuriteit.  Om ons webwerwe en dienste en geassosieerde stelsels operasioneel en veilig te hou.
 • Om op versoeke te reageer.  Om te reageer op inkomende versoeke van u.  Dit sal voorkom wanneer u die volgende versoek:
  • dat ’n lid van ons span u kontak (bv. wanneer u ’n vorm op ons webwerf invul);
  • vir ’n demonstrasie van ons dienste;
  • vir ondersteuning of ander dienste aanvullend tot die dienste; of
  • vir ’n gratis proeflopie van ons dienste.
 • Diensteverwante kommunikasie en kennisgewings.  Om inligting en nuus oor ons dienste te voorsien.  Dit sal voorkom in die volgende gevalle:
  • wanneer ’n lid van ons span u kontak oor ’n diensteverwante sekuriteits- of soortgelyke voorval;
  • wanneer ons ’n verandering of bywerking aan ’n diens of funksionaliteit daarvan aan u kommunikeer; of
  • wanneer ons ander diensspesifieke ondersteuning of dienste en/of verwante inligting bied.
 • Bemarking.  Om u op hoogte te hou van nuwe produkte, funksies en dienste en/of nuwe opvoedkundige inhoud.  Dit kan in sekere omstandighede behels dat u u persoonlike data aan ons bemarkingsvennote bekendgemaak word.
 • Bemarkingsegmentering en -inligting.  Om af te lei vir watter maatskappy u werk en ander inligting oor u.

As ons u persoonlike data vir ’n onverwante doel moet gebruik, sal ons hierdie kennisgewing bywerk, en sal ons verduidelik watter wetlike grondslag ons toelaat om dit te doen.

WETLIKE GRONDSLAG VIR VERWERKING

Ten opsigte van elkeen van die doeleindes waarvoor ons u persoonlike data gebruik, vereis die GDPR dat ons ’n “wetlike grondslag” vir daardie gebruik het. Ons vertrou meestal op een van die volgende wetlike grondslae:

 • Kontraktuele noodsaaklikheid.  Wanneer ons ’n kontrak met u aangaan of op die punt staan om een met u aan te gaan.
 • Regmatige belange.  Wanneer dit vir ons regmatige belange nodig is, en u belange en fundamentele regte nie daardie belange oorheers nie (byvoorbeeld verskaffing en verbetering van ons dienste, bestuur van ons verhouding met u en ons besigheid, bemarking en groei van ons besigheid, en om ons regte en verantwoordelikhede uit te oefen).
 • Nakoming van die wet.  Wanneer ons aan ’n wetlike of regulerende verpligting moet voldoen (byvoorbeeld voorkoming en bespeuring van misdaad, en bystand aan polisie en ander owerhede met hul ondersoeke).
 • Lewensbelangrike belange.  Wanneer dit nodig is om u lewensbelangrike belange of dié van ’n ander persoon te beskerm (byvoorbeeld, as ons weet of meen dat u of ’n ander persoon skade kan ly).

In omstandighede waar u werklik ’n keuse het of ons u persoonlike data moet verwerk, sal ons u toestemming vra.  Die metode wat ons sal gebruik om u toestemming te vra, sal afhang van die omvang en konteks van die verwerking wat ons voorstel.

INDIEN U VERSUIM OM PERSOONLIKE DATA TE VOORSIEN

Indien ons nodig het om u persoonlike data te verwerk om óf om aan die wet te voldoen óf om die bepalings van ’n kontrak wat ons met u het, uit te voer, en u versuim om die data te voorsien wanneer dit versoek word, sal ons moontlik nie die kontrak wat ons het of probeer om met u te hê, kan uitvoer nie.  Ons sal byvoorbeeld moontlik nie in staat wees om die funksionaliteit van die dienste (bv. om u rekening op te stel) aan u te voorsien nie of moontlik nie in staat wees om ’n versoek van u te reageer of daaraan te voldoen nie (bv. demonstrasie van die dienste).  In so ’n geval sal ons u moontlik daarvan moet weerhou om ons dienste te gebruik, maar ons sal u daarvan in kennis stel indien dit die geval is.

PERSOONLIKE DATA UIT DERDEPARTY-BRONNE

Benewens die persoonlike data wat ons direk by u verkry, mag ons ook sekere van u persoonlike data uit derdeparty-bronne versamel. Hierdie bronne word in die tabel hier onder uiteengesit, tesame met ’n beskrywing van of dit publiek beskikbaar is of nie.

Derdeparty-databron

 Publiek beskikbaar?

Kategorie(ë) van persoonlike data ontvang

Sosialemedia-werwe

Ja

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata

Geaffilieerdes

Nee

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Gedragsdata
 • Tegniese data

Vennote, handelaars en klante

Nee

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata

Bemarkingsverskaffers en -vennote (bv. gebeurgtenisorganiseerders, geborgde inhoud in bedryfspublikasies)

Nee

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Gedragsdata
 • Tegniese data

Marknavorsers (bv. derde partye wat ons gebruik om navorsing oor ’n markonderwerp te doen om ontledings te ontwikkel of ons bemarkingsbenadering te lei)

Nee

 • Gedragsdata
 • Tegniese data

 

MET WIE ONS U PERSOONLIKE DATA MAG DEEL

Die tabel hier onder beskryf met wie ons u persoonlike data mag deel, wat ons mag deel, en waarom ons dit mag deel.

Ontvangers

Kategorie(ë) van persoonlike data wat ons mag deel.

Status van ontvanger

Waarom ons dit mag deel

Geaffilieerdes

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Gedragsdata
 • Tegniese data

Beheerders en/of ons verwerkers

Ons geaffilieerdes help om ons dienste te lewer en help om ons klanteverhoudinge te bestuur (insluitend klantediens, ens.), asook administratiewe ondersteuning (insluitend finansies, IT, personeelsake, regsafdeling, verkoops- en vennootbestuur, bemarking, ens.).

Vennote en handelaars

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Gedragsdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Tegniese data

Beheerders en/of ons verwerkers

Ons vennote en handelaars help ons om ons dienste en ander verwante dienste te bied, om ons dienste te bemark, en terugvoer van klante te kry.

Diensverskaffers (bv. ons webgasheer, CRM- en bemarkingsinstrument-verskaffers, en rekeningkundige en finansiële diensverskaffers)

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Tegniese data
 • Gedragsdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata

Ons verwerkers

Ons diensverskaffers voorsien dienste soos IT, sagteware, inhoud, toepassing- en oplossingsbestuur, webhuisvesting, stelseladministrasie, bestuur, projekverwante bemarking, klantterugvoer en ander dienste.

Konsultante en adviseurs

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Tegniese data

Ons verwerkers

Ons prokureurs, bankiers, rekenmeesters, ouditeurs, versekeraars, konsultante en ander adviseurs wat vir ons dienste bied, sal moontlik sekere elemente van u persoonlike data moet ontvang.

Bemarkingsvennote (bv. ons verwysings-, herverkoper-, OEM- en ander vennote)

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Gedragsdata
 • Tegniese data

Kontroleurs

In sekere omstandighede kan ons moontlik saam met ons vennote dinge aanbied, borg of andersins bemark (bv. handelskoue, webinare of ander geleenthede).  In sulke omstandighede kan ons moontlik u persoonlike data oor die betrokke program aan sodanige vennote bekendmaak.

Vennote in korporatiewe transaksies

 • Identiteitsdata
 • Kontakdata
 • Bemarkings- en kommunikasiedata
 • Gedragsdata
 • Tegniese data

Kontroleurs

Ons kan moontlik persoonlike data bekend maak aan derde partye aan wie ons besluit om alle of enige dele van ons besigheid of ons bates te verkoop, oor te dra of mee saam te smelt. Indien ons so ’n verandering in ons besigheid ondergaan, dan mag die nuwe eienaars u persoonlike data op dieselfde manier gebruik as in hierdie kennisgewing.

Ons mag u persoonlike data met beide interne partye (d.w.s. onder Lindsay en sy geaffilieerdes) en eksterne derde partye deel wat buite die Europese Ekonomiese Gebied (die “EEG”) is. Elke verwerking van u persoonlike data deur hierdie partye sal behels dat u persoonlike data na buite die EEG uitgevoer word, waar hulle u persoonlike van een van Lindsay se geaffilieerdes binne die EEG ontvang.  Ons sal kommersieel redelike stappe doen om te verseker dat, wanneer ons die persoonlike data van mense binne die EEG verwerk of daardie persoonlike data aan derde partye buite die EEG oordra, toepaslike voorsorgmaatreëls gehandhaaf word om beskerming van daardie persoonlike data te verseker wat ooreenstem met die GDPR.

VERANDERING VAN DOEL

As ons u persoonlike data vir ’n doel moet gebruik wat onverwant is aan iets in hierdie kennisgewing, sal ons u in kennis stel, en sal ons verduidelik watter wetlike grondslag ons toelaat om dit te doen.  Ons mag altyd u persoonlike data sonder u medewete of toestemming verwerk in ooreenstemming met hierdie kennisgewing en alle toepaslike wette, reëls en regulasies, indien vereis of toegelaat deur die wet.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITNEMING

Geoutomatiseerde besluitneming vind plaas wanneer ’n elektroniese stelsel persoonlike data gebruik om ’n besluit te neem sonder menslike ingryping.  Ons mag geoutomatiseerde besluitneming in die volgende omstandighede gebruik:

 • Wanneer ons u van die besluit in kennis gestel het en vir u 21 dae gegee het heroorweging te versoek
 • Wanneer dit nodig is om ’n kontrak met u uit te voer en toepaslike maatreëls in oplek is om u regte te beveilig
 • In beperkte omstandighede, met u uitdruklike skriftelike toestemming en indien toepaslike maatreëls bestaan om u regte te beskerm

HOE ONS U PERSOONLIKE DATA BEVEILIGD HOU

Daar is toepaslike veiligheidsmaatreëls om te voorkom dat u persoonlike data per ongeluk op ’n ongemagtigde manier verlore gaan, gebruik word of bekyk word, of verander word of bekendgemaak word.  Daarbenewens beperk ons toegang tot u persoonlike data tot werknemers en ander personeel vir wie dit nodig is om toegang te hê.  Hulle sal slegs u persoonlike data verwerk indien ons daartoe instruksie gee, en hulle is onderhewig aan vertroulikheidsplig.  Daar is prosedures in plek om enige werklike of vermoedelike skending van persoonlike data te hanteer.  In geval van sodanige skending is daar stelsels in plek om met toepaslike reguleerders saam te werk.  Boonop mag ons in sekere omstandighede (bv. waar dit wetlik verplig is) u in kennis stel van skendings wat u persoonlike data affekteer.

HOE LANG BEWAAR ONS U PERSOONLIKE DATA

Ons sal u persoonlike data slegs bewaar vir so lank as wat ons dit redelikerwys nodig het vir die doeleindes hier bo, tensy ’n langer bewaringstydperk deur die wet vereis word.

U REGTE

U het moontlik ingevolge die EU se GDPR en ander wette die reg op toegang tot u persoonlike data en om ons te versoek om u persoonlike data te korrigeer, te skrap of die gebruik daarvan in te perk.  U het moontlik ook die reg om beswaar te maak dat u persoonlike data gebruik word, om te versoek dat persoonlike data wat u aan ons voorsien het, oorgedra moet word, en om u instemming tot die gebruik van u persoonlike data in te trek.  Verdere inligting oor hoe om u regte uit te voer, word hier onder uiteengesit.

Ons sal probeer om u regte ingevolge toepaslike databeskermingswette te eerbiedig. U het ingevolge die EU se GDPR die volgende regte en kan moontlik soortgelyke regte hê ingevolge die wette van ander lande:

 • Versoek toegang tot u persoonlike data. Hiervolgens kan u ’n afskrif van die persoonlike data wat ons oor u het, versoek, en kontroleer dat ons dit wettig verwerk.
 • Versoek korrigering van persoonlike data wat ons oor u het. Hiervolgens kan enige onvolledige of onakkurate inligting wat ons oor u het, gekorrigeer word.
 • Versoek dat u persoonlike data geskrap word. Hiervolgens kan u versoek dat persoonlike data geskrap word of verwyder word indien daar geen goeie rede meer is dat ons dit aanhou verwerk nie. U het ook die reg om te versoek dat ons u persoonlike data skrap of verwyder indien u u reg uitoefen om teen verwerking beswaar te maak (kyk hier onder).
 • Maak beswaar teen verwerking van u persoonlike data. Hierdie reg is van toepassing op gevalle waarin ons ’n regmatige belang gebruik as wetlike grondslag vir die verwerking van u data, maar daar is iets aan u spesifieke situasie wat maak dat u op daardie grondslag beswaar wil maak. U het ook die reg om beswaar te maak indien ons u persoonlike data verwerk vir direkte bemarkingsdoeleindes.
 • Versoek dat verwerking van u persoonlike data ingeperk word. Hiervolgens kan u versoek dat die verwerking van persoonlike data oor u opskort, byvoorbeeld indien u wil hê dat ons die akkuraatheid daarvan moet bepaal of moet bepaal of die rede vir die verwerking daarvan geldig is.
 • Versoek oordrag van u persoonlike data.  Ons sal u persoonlike data aan u of ’n derde party wat u aanwys, voorsien in ’n gestruktureerde, algemeen gebruikte, masjienleesbare formaat. Let wel: hierdie reg geld slegs vir geoutomatiseerde inligting waaroor u aanvanklik instemming gegee het dat ons dit mag gebruik, of indien ons die inligting gebruik het om ’n kontrak met u uit te voer.
 • Trek instemming in. Hierdie reg bestaan slegs waar ons op instemming vertrou om u persoonlike data te verwerk (“intrekking van instemming”).

Kontak ons gerus by Privacy@Lindsay.com indien u enige van hierdie regte wil uitoefen. Let wel: hierdie regte is nie absoluut nie en geld nie altyd in alle gevalle nie.  Lindsay kan moontlik daarop geregtig wees om enige versoek in sekere omstandighede te weier, maar indien dit die geval is, sal u in kennis gestel word. In gevalle waar instemming ingetrek word, sal Lindsay moontlik nie sommige of enige van sy dienste aan u kan lewer nie, of die voorsiening van daardie dienste kan geaffekteer word. Indien u u reg om beswaar te maak, uitoefen, sal ons steeds die reg hê om u persoonlike data te verwerk om vir u diensverwante kommunikasie te stuur, bv. e-pos wat ons aan u moet stuur oor die bestuur van u rekening, u gebruik van ons dienste, bywerkings by hierdie kennisgewing, ens.

GEWOONLIK WORD GEEN FOOI GEHEF NIE

U sal oor die algemeen nie ’n fooi hoef te betaal om enige van die regte wat hier bo genoem word, uit te oefen nie.  Ons kan egter (behalwe m.b.t. intrekking van instemming) ’n redelike fooi hef indien u versoek duidelik ongegrond, herhalend of buitensporig is, of ons kan in daardie omstandighede weier om aan u versoek gehoor te gee.

WAT ONS MOONTLIK VAN U NODIG HET

Ons kan moontlik spesifieke inligting van u aanvra om ons te help om u identiteit te bevestig en seker te maak dat u enige van u regte hier onder kan uitoefen.  Dit is ’n veiligheidsmaatreël om te verseker dat persoonlike data nie aan enige persoon bekend gemaak word wat nie die reg het om dit te ontvang nie. Ons kan u ook moontlik kontak om vir verdere inligting oor u versoek te vra sodat ons dit vinniger kan hanteer.

Ons probeer binne een maand op alle regmatige versoeke reageer. Soms kan dit langer as ’n maand neem indien u versoek besonder ingewikkeld is of as meerdere versoeke ingedien het. In sulke gevalle sal ons u in kennis stel en u op hoogte hou.

KOEKIES EN SOORTGELYKE TEGNOLOGIE

Ons gebruik koekies en soortgelyke tegnologie vir outomatiese insameling van inligting, soos hier onder beskryf:

 • Koekies (of mobiele koekies) – ’n koekie is ’n klein lêer wat op u rekenaar of slimfoon geplaas word. Dit kan moontlik wees om te weier om koekies te aanvaar deur ’n instelling in u blaaier of slimfoon. As u egter daardie instelling gebruik, kan u dalk nie toegang kry tot sekere dele van ons dienste nie.
 • Webbakens – sekere bladsye van ons dienste kan moontlik klein elektroniese lêers bevat wat bekend staan as webbakens (ook bekend as deursigtige GIF’s, piekselmerkers en enkelpieksel-GIF’s) wat ons in staat stel om te tel hoeveel gebruikers die bladsye besoek het of ’n e-pos oopgemaak het, of vir ander verwante diensstatistiek (byvoorbeeld om te bepaal hoe gewild sekere webwerfinhoud is, en om die stelsel en bediener se integriteit te verifieer).

Ons kan hierdie tegnologie ook gebruik om inligting oor u aktiwiteite oor ’n langer tyd en op derdeparty-webwerwe, -miniprogramme en ander aanlyn dienste te in te samel (gedragsvolging). Stuur ’n e-pos aan Privacy@Lindsay.com vir inligting oor hoe u intekening op gedragsvolging op of deur ons dienste kan weier , en oor hoe ons op blaaierkommunikasie en ander meganismes reageer waarmee klante ’n keuse kan uitoefen oor gedragvolging.

U PRIVAATHEIDSREGTE IN KALIFORNIË

Die California Civil Code se artikel 1798.83 laat gebruikers van ons dienste in Kalifornië toe om sekere inligting aan te vra oor bekendmaking van persoonlike data aan derde partye vir direkte bemarkingsdoeleindes. Om so ’n versoek te rig, stuur ’n e-pos na Privacy@Lindsay.com.

KLAGTES

Indien u ’n klag oor hierdie kennisgewing of oor ons praktyke m.b.t. u persoonlike data het, kontak ons gerus by op Privacy@Lindsay.com.  Ons sal u klag hanteer sodra ons kan.  Indien u steeds ontevrede is, het u die reg om u plaaslike databeskerming-toesighoudende owerheid te kontak.

VERANDERINGE AAN HIERDIE KENNISGEWING

Ons behou die reg om hierdie kennisgewing te eniger tyd by te werk deur ’n nuwe privaatheidskennisgewing aan u te stuur.  Ons mag u ook van tyd tot tyd op ander maniere in kennis stel oor die verwerking van u persoonlike data.