Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 4 Haziran 2018

GİRİŞ

Lindsay Corporation ve bağlı ortaklıkları (topluca, “Lindsay”) Kişisel Verileri (aşağıda tanımlandığı gibi) Hizmet sağlama bağlamında (aşağıda tanımlandığı gibi) toplar.  Bu Gizlilik Bildirimi (bu “Bildirim”), bu Bildirime (“Hizmetlerimiz”) köprü bağlantısı sağlayan herhangi bir web sitesi, uygulama (“uygulama”), ürün, yazılım veya hizmet kullanan kişiler için geçerlidir.  Lindsay, gizliliğinize saygı duyar ve Kişisel Verilerinizi korumayı taahhüt eder. 

Hizmetlerimizi kullanırsanız bu Bildirim Kişisel Verilerinizi nasıl toplayacağımızı, tutacağımızı, depolayacağımızı, koruyacağımızı ve kullanacağımızı açıklar.  Hizmete bağlı olarak, bizimle yaptığınız belirli etkileşimler için veya Kişisel Verilerinizi belirli Hizmetler için nasıl kullandığımızı vurgulamak için ek veya farklı gizlilik bildirimleri veya bildirimler sağlayabiliriz.  Bunu yaptığımız yerlerde, hangi etkileşimlerin ve etkileşimler için hangi ifadelerin geçerli olduğu açık olacaktır.  Örneğin, mobil uygulamalarımızdan birini kullanırsanız söz konusu uygulama aracılığıyla toplanan belirli bir veri türüyle ilgili olarak size ayrı bir bildirim sağlayabiliriz.  

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) kapsamında bir “Veri Sahibi” iseniz, bu sizin için gerekli bir bildirimdir.  Lindsay, bu Bildirimin amaçları için bir “Veri Denetleyicisi”dir.  Bu, Kişisel Verilerinizi nasıl topladığımız, tuttuğumuz ve işlediğimize karar vermekten sorumlu olduğumuz anlamına gelir.  Kişisel Verilerinizi toplarken veya işlerken belirli durumlarda sağlayabileceğimiz diğer gizlilik bildirimleriyle birlikte bu Bildirimi okumanız önemlidir.  

13 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR

Hizmetlerimiz 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel bilgi toplamıyoruz.  Ebeveyn onayını doğrulamadan 13 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı veya aldığımızı öğrenirsek bu bilgileri sileriz.  13 yaşından küçük bir çocuk hakkında veya bu konuda herhangi bir bilgimiz olabileceğine inanıyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.  

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Bildirim veya Kişisel Verilerinizi nasıl ele aldığımız hakkında herhangi bir sorunuz olursa lütfen bu tür soruları aşağıdaki e-posta adresine gönderin:  Privacy@Lindsay.com.  

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ TOPLUYORUZ?

Hem sizden hem de sizinle ilgili üçüncü taraflardan toplayabileceğimiz tüm Kişisel Veriler aşağıdaki tabloda ana hatlarıyla verilmiştir.

Bu tabloyu okumadan önce “Kişisel Veriler”in ne olduğunu açıklamak yararlı olabilir. Kişisel Verilerin GDPR tanımını burada bulabilirsiniz. Esasen aşağıdakileri özetler: Bireyin doğrudan tanımlandığı veya tanımlanabileceği bir kişi hakkında bilgi. 

‘Anonim veriler’i içermez (örn., bireyin kimliğinin kalıcı olarak kaldırıldığı bilgiler).

Bununla birlikte, ‘doğrudan tanımlayıcılar’ veya ‘sahte isim verileri’ içermez (örn., yalnızca bir kişiyi tanımlamayan ancak belirli ek ve makul olarak erişilebilir bilgilerle birleştirildiğinde belirli bir kişiye atfedilebilecek bilgiler)

Toplanan Kişisel Verilerin Kategorisi

Bunun anlamı nedir

Kimlik Verileri

Ad, soyadı, iş unvanı, iş fonksiyonu, işveren, medeni hal ve cinsiyet (unvanınızdan çıkarılır), iletişim türü, kullanıcı adı veya benzer tanımlayıcı. 

İletişim Verileri

İş telefonu numarası, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, iş faks numarası, iş e-posta adresi, kişisel e-posta adresi, alternatif e-posta adresi, iş posta adresi, posta kodu veya benzeri, eyalet/il, ülke.

Pazarlama ve İletişim Verileri

Bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama teklifleri alma tercihleriniz ve bu tür iletişimler için tercih ettiğiniz dil de dahil olmak üzere iletişim tercihleriniz.

Davranışsal Veriler

Çevrimiçi etkinliklerinize bağlı olarak davranışlarınız ve ilgi alanlarınızla ilgili çıkarılmış veya varsayılan bilgiler.  Bu bilgilerde, web sitemizde bir form doldurup doldurmadığınız, web sitemizden materyaller (örn., ürün bilgileri, e-kitaplar, vaka çalışmaları vb.) indirip indirmediğiniz, size gönderdiğimiz e-postalarla ilgili faaliyetiniz (“açma,” “tıklama,” ve “abonelik iptali” gibi), web sitesi ziyareti etkinliğiniz (web sitelerimiz ve Hizmetleriniz dışındaki üçüncü taraf web sitelerindeki sayfalar dahil olmak üzere ziyaret edilen sayfalar) ve olayla ilgili etkinliğiniz (örn., sponsor olduğumuz, barındırdığımız veya başka şekilde katıldığımız ticari fuarlara veya web seminerlerine katılıp katılmadığınız) bulunur. 

Teknik Veriler

İnternet protokolü (IP) adresi, oturum açma verileriniz (kullanıcı kimliği ve parola dahil), tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarı ve konumu, tarayıcı eklentisi türleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platform ile Hizmetlerimize erişmek ve kullanmak üzere kullandığınız cihazlarda bulunan diğer teknolojiler  

 

Ayrıca, herhangi bir amaçla istatistiksel veya demografik veriler gibi “Birleştirilmiş Veriler” toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabiliriz.  Birleştirilmiş Veriler Kişisel Verilerinizden türetilebilir, ancak birleştirilmiş biçimde, bu veriler kimliğinizi doğrudan veya dolaylı olarak göstermediği için GDPR amaçları için Kişisel Veriler oluşturmaz. Bununla birlikte, Birleştirilmiş Verileri doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayabilmesi için Kişisel Verilerinizle birleştirir veya bağlarsak, birleştirilmiş verileri Kişisel Bildirim olarak ele alırız ve bu Bildirime uygun olarak kullanılır.

Sizinle ilgili herhangi bir “Özel Kişisel Veri Kategorisi” bilgilerini (ırk veya etnik köken, dini veya felsefi inançlar, cinsel yaşam, cinsel yönelim, siyasi görüşler, sendika üyeliği, sağlığınızla ilgili bilgiler ve genetik ve biyometrik veriler) toplamayız.  Ayrıca cezai hüküm ve suçlar hakkında da bilgi toplamayız. 

AMAÇLAR 

Kişisel Verilerinizi, başka bir nedenden dolayı kullanmamız gerektiğini ve bu nedenin asıl amaç ile uyumlu olduğunu makul şekilde düşünmediğimiz sürece, yalnızca aşağıda listelendiği gibi toplama amaçlarımıza yönelik olarak kullanacağız. Rolünüze bağlı olarak, Lindsay Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlardan biri veya birkaçı için işleyebilir:

 • Hesap Oluşturma.  Sizi yeni bir müşteri, ortak/bayi veya servis sağlayıcı olarak kaydetmek.
 • Hakların Korunması.  Hizmetlerimizi kullanan ve bu Hizmetlere erişen kişilerin Hizmetlere uygun şekilde sahip olmalarını ve Hizmetlerin içindeki veya bizim lisans verenlerimizin’ fikri mülkiyet haklarını (veya diğer haklarını) suiistimal etmemelerini, ihlal etmemelerini veya kötüye kullanmamalarını sağlamak ve Hizmet lisanslarını, erişimi, güncellemeleri, desteği ve benzer amaçlarla yönetmek.
 • Güvenlik.  Web sitelerimiz ile Hizmetlerimizi ve ilgili sistemlerimizi çalışır durumda ve güvenli tutmak. 
 • Taleplere Yanıt Verme.  Sizden gelen talepleri yanıtlamak. Bu, aşağıdakileri talep ettiğiniz durumlarda ortaya çıkar:
  • ekibimizin bir üyesinin sizinle iletişim kurması (örneğin, web sitemizdeki bir formu doldurduğunuzda);
  • Hizmetlerimizle ilgili bir gösterim; 
  • Hizmetlerle ilgili destek veya diğer yardımcı hizmetler; veya 
  • Hizmetlerimizi ücretsiz deneme.
 • Hizmetlerle İlgili İletişim ve Bildirimler.  Hizmetlerimiz hakkında bilgi ve güncelleme sağlamak.  Bu, aşağıdaki durumlarda gerçekleşir: 
  • ekibimizin bir üyesi, Hizmetlerle ilgili güvenlik veya benzeri bir olayla ilgili olarak sizinle iletişim kurduğunda
  • Hizmet veya işlevselliğiyle ilgili bir değişiklik ya da güncelleme ilettiğimizde; veya
  • Hizmete özgü diğer destek veya hizmetleri ve/veya ilgili bilgileri sağladığımızda.
 • Pazarlama.  Yeni ürünler, özellikler ve hizmetler ve/veya yeni eğitim içeriği hakkında sizi bilgilendirmek.  Belirli durumlarda bu, Kişisel Verilerinizi pazarlama ortaklarımızla paylaşmayı içerebilir.
 • Pazarlama Segmentasyonu ve Bilgileri..  Hangi şirkette çalıştığınızı ve sizinle ilgili diğer bilgileri çıkarmak. 

Kişisel Verilerinizi alakasız bir amaç için kullanmamız gerekirse bu Bildirimi güncelleyeceğiz ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız.

İŞLEME İÇİN YASAL TEMEL

Kişisel Verilerinizi kullandığımız her bir amaç için GDPR, bu kullanıma yönelik “yasal dayanak” oluşturmamızı gerektirir. Genel olarak, aşağıdaki yasal dayanaklardan birine güveneceğiz:

 • Sözleşme Gereksinimi.  Sizinle yapmak üzere olduğumuz ya da yaptığımız sözleşmeyi gerçekleştirmemiz gerektiğinde.
 • Meşru Menfaatler.  Meşru menfaatlerimiz için gerekli olduğunda ve menfaatleriniz ile temel haklarınız bu menfaatleri geçersiz kılmadığı durumlarda (örneğin, Hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek, sizinle ve işimizle ilişkimizi yönetmek, işimizi pazarlamak ve büyütmek ve hak ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için). 
 • Yasalarla Uyum.  Yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğe uymamız gerektiğinde (örneğin, suçun önlenmesi ve tespit edilmesi ve polis ile diğer yetkililere soruşturmalarında yardım edilmesi).
 • Hayati Menfaatler.  Hayati menfaatlerinizi veya başka bir kişinin menfaatlerini korumanın gerekli olduğu durumlarda (örneğin, sizin veya başka bir kişinin zarar görebileceğine inandığımızda veya nedenimiz olduğunda).  

Kişisel Verilerinizi işlememiz gerekip gerekmediği konusunda gerçek bir seçiminizin olduğu durumlarda, sizden onayınızı isteriz.  Onayınızı almak için kullanılan yöntem, önerdiğimiz işlemin kapsamına ve bağlamına bağlı olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ VERMİYORSANIZ

Kişisel Verilerinizi ya yasalara uymak ya da sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için işlememiz gerektiğinde ve talep edildiğinde bu verileri vermezseniz sizinle imzaladığımız veya imzalamaya çalıştığımız sözleşmeyi gerçekleştiremeyebiliriz.  Örneğin, size Hizmetlerin işlevlerini sağlayamayabiliriz (örn., hesabınızı oluşturma) veya bizden yaptığınız bir talebe yanıt veremeyebilir veya yerine getiremeyebiliriz (örn., Hizmetlerin gösterilmesi için)  Bu durumda, Hizmetlerimizi kullanımınızın durdurulması gerekebilir ancak o zaman durumun bu olup olmadığını size bildiririz.

ÜÇÜNCÜ TARAF KAYNAKLARDAN GELEN KİŞİSEL VERİLER

Doğrudan sizden topladığımız Kişisel Verilere ek olarak, bazı Kişisel Verilerinizi üçüncü taraf kaynaklardan da toplayabiliriz. Bu kaynaklar, halka açık olup olmadıklarına dair bir açıklamayla birlikte aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Üçüncü taraf veri kaynağı

 Halka açık mı?

Alınan Kişisel Verilerin kategorileri

Sosyal medya siteleri

Evet

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri

Bağlı şirketler

Hayır

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

İş Ortakları, Bayiler ve Müşteriler

Hayır

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri

Pazarlama Satıcıları ve İş Ortakları (ör. Etkinlik düzenleyicileri, sektör yayınlarıyla sponsorlu içerik)

Hayır

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

Pazar Araştırmacıları (ör. Analiz geliştirmek veya pazarlama yaklaşımımızı yönlendirmek için bir pazar konusu hakkında araştırma yapmak üzere kullandığımız üçüncü taraflar)

Hayır

 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞABİLİRİZ

Aşağıdaki tabloda, Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşabileceğimiz, neleri paylaşabileceğimiz ve neden paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır.

Alıcılar

Paylaşabileceğimiz Kişisel Verilerin kategorileri.

Alıcının durumu

Neden paylaşabiliriz

Bağlı şirketler 

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri 
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

Kontrolörler ve/veya İşleyicilerimiz

Bağlı şirketlerimiz, Hizmetlerimizi sağlamaya ve müşteri ilişkilerimizi (müşteri desteği sağlama vb. dahil) yönetmeye yardımcı olmanın yanı sıra idari destek (finans, BT, İK, yasal işlemler, satış ve iş ortağı yönetimi, pazarlama vb. dahil) sağlamaya da yardımcı olur.

İş Ortakları ve Bayiler

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Teknik Veriler

Kontrolörler ve/veya İşleyicilerimiz

İş ortaklarımız, Hizmetlerimizi pazarlamanın ve müşteri geri bildirimi sağlamanın yanı sıra Hizmetlerimizi ve ayrıca diğer yan hizmetleri sağlamamıza yardımcı olur.

Servis Sağlayıcılar (örn. Barındırma sağlayıcımız, CRM ve pazarlama aracı sağlayıcılarımız ile muhasebe ve finansal hizmet sağlayıcılarımız)

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri 
 • Teknik Veriler
 • Davranışsal Veriler
 • Pazarlama ve İletişim Verileri

İşleyicilerimiz

Servis sağlayıcılarımız bize BT, yazılım, içerik, uygulama ve çözüm yönetimi, barındırma, sistem yönetimi, yönetim, proje ile ilgili pazarlama, müşteri geri bildirimi ve diğer hizmetleri sağlar.

Danışmanlar ve müşavirler

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Teknik Veriler

İşleyicilerimiz

Avukatlarımızın, bankacılarımızın, muhasebecilerimizin, denetçilerimizin, sigortacılarımızın, danışmanlarımızın ve bize kendi hizmetlerini sağlayan diğer danışmanlarımızın bunun için Kişisel Verilerinizin belirli öğelerini alması gerekebilir.

Pazarlama İş Ortakları (ör. tavsiye edenlerimiz, bayimiz, OEM ve diğer iş ortaklarımız)

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

Kontrolörler

Belirli durumlarda, iş ortaklarımızla birlikte pazarlama programlarına (ticari fuarlar, web seminerleri veya diğer etkinlikler gibi) ortak olarak ev sahipliği yapabilir, ortak sponsor olabilir veya başka şekilde dahil olabiliriz.  Bu durumlarda, uygulanabilir programla ilgili Kişisel Verilerinizi bu tür iş ortaklarıyla paylaşabiliriz.

Kurumsal işlemlerde iş ortakları

 • Kimlik Verileri
 • İletişim Verileri
 • Pazarlama ve İletişim Verileri
 • Davranışsal Veriler
 • Teknik Veriler

Kontrolörler

Kişisel Verileri, işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satmayı, aktarmayı veya birleştirmeyi seçebileceğimiz üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. İşimizde böyle bir değişiklik yaparsak yeni sahipler Kişisel Verilerinizi bu Bildirimde belirtilen şekilde kullanabilirler.

 

Kişisel Verilerinizi hem dahili taraflarla (yani Lindsay ve bağlı kuruluşları arasında) hem de Avrupa Ekonomik Alanı (“EEA”) dışında bulunan harici üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Kişisel Verilerinizin bu taraflar tarafından işlenmesi, Kişisel Verilerinizi EEA dışında dışa aktarmayı içerecek ve burada Kişisel Verilerinizi Lindsay’in EEA içindeki iştiraklerinden birinden alacaktır.  EEA'da bulunan kişilerin Kişisel Verilerini işlediğimizde veya bu Kişisel Verileri EEA dışındaki üçüncü taraflara aktardığımızda, bu Kişisel Verilerin GDPR ile tutarlı şekilde korunmasını sağlamak üzere uygun önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla ticari olarak makul adımlar atacağız.

AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ

Kişisel Verilerinizi bu Bildirimde belirtilenle ilgisi olmayan bir amaç için kullanmamız gerekirse sizi bilgilendireceğiz ve bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız.  Kişisel Verilerinizi her zaman bilginiz veya rızanız olmadan, bu Bildirime ve yasaların gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda, yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uygun olarak işleyebiliriz.  

OTOMATİK KARAR ALMA

Bir elektronik sistem insan müdahalesi olmadan karar vermek için kişisel bilgileri kullandığında otomatik karar alma gerçekleşir.  Aşağıdaki durumlarda otomatik karar almayı kullanmamıza izin verilir:

 • Kararı size bildirdiğimizde ve yeniden değerlendirme isteğinde bulunmanız için size 21 gün süre verdiğimizde
 • Sizinle bir sözleşme yapmak gerektiğinde ve haklarınızı korumak için uygun önlemler alındığında
 • Sınırlı durumlarda, açık yazılı onayınızla ve haklarınızı korumak için uygun önlemlerin alındığı durumlarda

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL GÜVENLİ TUTUYORUZ

Kişisel Verilerinizin yanlışlıkla kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz şekilde erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemleri aldık.  Buna ek olarak, Kişisel Verilerinize erişimi, bu tür erişime sahip olması gereken çalışanlar ve diğer çalışanlarla sınırlandırıyoruz.  Kişisel Verilerinizi yalnızca talimatlarımızla işleyecekler ve gizlilik yükümlülüğüne tabi olacaklardır  Gerçek veya şüpheli Kişisel Verilerin ihlali ile başa çıkmaya yönelik prosedürleri uygulamaya koyduk.  Bu tür bir ihlal durumunda, yürürlükteki düzenleyici kurumlarla çalışmak üzere sistemlerimiz mevcuttur.  Ayrıca, bazı durumlarda (ör. yasal olarak bunu yapmamız gerektiğinde) Kişisel Verilerinizi etkileyen ihlalleri size bildirebiliriz.    

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ

Kişisel Verilerinizi, yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanmamız gerektiği makul bir süre saklayacağız.   

HAKLARINIZ

GDPR ve diğer yasalar uyarınca Kişisel Verilerinize erişme ve Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmemizi, silmemizi ve kısıtlamamızı isteme hakkınız olabilir.  Ayrıca, kullanılmakta olan Kişisel Verilerinize itiraz etme, bize sunduğunuz Kişisel Verilerin aktarımını isteme ve Kişisel Verilerinizi kullanma iznini geri çekme hakkınız da olabilir.  Haklarınızı nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.  

Geçerli veri koruma yasaları uyarınca haklarınızı yerine getirmeye çalışacağız. GDPR kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz ve diğer ülkelerin yasaları uyarınca benzer haklara sahip olabilirsiniz:  

 • Kişisel Verilerinize erişim talep etme. Bu, hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin bir kopyasını almanızı ve bunları yasal olarak işlediğimizi kontrol etmenizi sağlar.
 • Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin düzeltilmesini talep etme. Bu, hakkınızda tuttuğumuz eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini sağlar.
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme. Bu, Kişisel Verileri işlememize devam etmemiz için iyi bir neden olmadığında silmemizi veya kaldırmamızı talep etmenizi sağlar. Ayrıca, işlemeye itiraz etme hakkınızı kullandığınız Kişisel Verilerinizi silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkınız da vardır (aşağıya bakın).
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme. Bu hak, işlememizin yasal dayanağı olarak meşru bir menfaate dayandırdığımızda mevcuttur ve özel durumunuzla ilgili olarak, bu zeminde işlemeye itiraz etmek istemenizi sağlayan bir durum vardır. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlediğimizde, itiraz etme hakkına da sahipsiniz.
 • Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlama talebi. Örneğin, doğruluğunu veya işlenme nedenini belirlememizi istiyorsanız Kişisel Verilerinizin sizinle ilgili işlenmesini askıya almamızı istemenizi sağlar.
 • Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep etme.  Kişisel Verilerinizi size veya seçtiğiniz bir üçüncü tarafa yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir biçimde sunacağız. Bu hakkın yalnızca başlangıçta kullanmamıza izin verdiğiniz veya bilgileri sizinle sözleşme yapmak için kullandığımız otomatik bilgiler için geçerli olduğunu unutmayın.
 • Onay geri çekme. Bu hak yalnızca Kişisel Verilerinizi işlemek için onayı esas aldığımızda geçerlidir (“Onay Geri Çekme”).  

Bu haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız lütfen Privacy@Lindsay.com adresinden bizimle iletişime geçin. Ancak, bu hakların mutlak olmadığını ve her durumda her zaman geçerli olmadığını unutmayın.  Lindsay, belirli durumlarda herhangi bir talebi reddetme hakkına sahip olabilir ve bu durumda, uygun şekilde bilgilendirilirsiniz. Onayın Geri Alınması durumunda Lindsay, Hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını size sağlayamayabilir veya bu Hizmetlerin sağlanması etkilenebilir. İtiraz etme hakkınızı kullanırsanız hesabınızın yönetimi, Hizmetlerimizi kullanımınız, bu Bildirimdeki güncellemeler vb. ile ilgili olarak size göndermemiz gerekebilecek e-postalar gibi Hizmetle ilgili iletişimleri göndermek için Kişisel Verilerinizi işleme hakkımız yine de olacaktır.  

GENELLİKLE ÜCRET GEREKMEZ

Yukarıda tartışılan haklardan herhangi birini kullanmak için genellikle ücret ödemeniz gerekmez.  Ancak, Onayın Geri Çekilmesi dışında, talebiniz açıkça asılsız, tekrarlayan veya aşırı ise makul bir ücret talep edebiliriz veya bu durumlarda talebinize uymayı reddedebiliriz.

SİZDEN HANGİ BİLGİLERE GEREK DUYABİLİRİZ

Kimliğinizi doğrulamamıza yardımcı olmak ve buradaki haklarınızdan herhangi birini kullanabilmenizi sağlamak için sizden özel bilgiler talep etmemiz gerekebilir.  Bu, Kişisel Verileri alma hakkı olmayan hiç kimseye ifşa edilmemesini sağlayan bir güvenlik önlemidir. Yanıtımızı hızlandırma talebinizle ilgili daha fazla talep etmek üzere sizinle iletişime geçebiliriz.

Tüm meşru taleplere bir ay içinde cevap vermeye çalışıyoruz. Talebiniz özellikle karmaşıksa veya bir dizi talepte bulunduysanız bazen bir aydan uzun sürebilir. Bu durumda sizi bilgilendirir ve gelişmelerden haberdar ederiz.

TANIMLAMA BİLGİLERİ VE BENZERİ TEKNOLOJİLER

Aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, otomatik bilgi toplama için tanımlama bilgilerini ve benzer teknolojileri kullanabiliriz:

 • Tanımlama Bilgileri (veya mobil tanımlama bilgileri).Tanımlama bilgisi, bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tarayıcınızda veya akıllı telefonunuzda uygun ayarı etkinleştirerek tanımlama bilgilerini kabul etmeyi reddetmek mümkün olabilir. Ancak, bu ayarı seçerseniz Hizmetlerimizin belirli bölümlerine erişemeyebilirsiniz; 
 • Web İşaretleri.Hizmetlerimizin sayfaları, bu sayfaları ziyaret eden veya bir e-posta açan ve diğer ilgili Hizmet istatistikleri (örneğin, belirli web sitesi içeriğinin popülerliğinin kaydedilmesi ve sistem ile sunucu bütünlüğünün doğrulanması) için kullanıcıları saymamıza izin veren web işaretçileri (net gifler, piksel etiketleri ve tek piksel gif olarak da bilinir) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.

Bu teknolojileri ayrıca zaman içinde ve üçüncü taraf web siteleri, uygulamalar veya diğer çevrimiçi hizmetler (davranış izleme) genelinde etkinlikleriniz hakkında bilgi toplamak için de kullanabiliriz. Hizmetlerimizde veya Hizmetlerimiz aracılığıyla davranış izlemeyi nasıl devre dışı bırakabileceğiniz ve tarayıcı sinyallerine ve tüketicilerin davranış izleme konusunda seçim yapmalarını sağlayan diğer mekanizmalara nasıl yanıt verdiğimiz hakkında bilgi için Privacy@Lindsay.com adresine e-posta gönderin.

 

KALİFORNİYA GİZLİLİK HAKLARINIZ

Kaliforniya Medeni Kanunu Bölüm 1798.83, Kaliforniya'da ikamet eden Hizmetlerimizin kullanıcılarının, kişisel bilgileri doğrudan pazarlama amaçları için üçüncü taraflara ifşa etmemiz hakkında belirli bilgileri talep etmesine izin verir. Böyle bir talepte bulunmak için lütfen Privacy@Lindsay.com adresine bir e-posta gönderin.

 

ŞİKAYETLER

Bu Bildirim veya  Kişisel Verilerinizle ilgili uygulamalarımız hakkında bir şikayetiniz varsa Privacy@Lindsay.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.  Şikayetinize mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz.  Memnun kalmazsanız, yerel veri koruma denetim yetkilisiyle iletişim kurma hakkınız vardır.  

BU BİLDİRİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Size yeni bir gizlilik bildirimi göndererek bu Bildirimi istediğimiz zaman güncelleme hakkımızı saklı tutarız.  Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sizi zaman zaman başka şekillerde de bilgilendirebiliriz.