Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

 

1. KOŞULLARIN KABUL EDİLMESİ.

Lindsay Corporation Web Sitelerinden herhangi birini (topluca, "Siteler"), hizmetleri ve/veya ürünleri (topluca "Hizmetler") kullanmanız bu Kullanım Koşulları Sözleşmesine ("KK Sözleşmesi") tabidir. BU HİZMETLERE (Hizmetleri "Kullanma" veya "Kullanımı" olarak da anılır) ERİŞTİĞİNİZDE, GÖZ ATTIĞINIZDA VE/VEYA KULLANDIĞINIZDA BU KK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİĞİNİZ VARSAYILIR VE BU HİZMETLERİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ KK SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KK SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLMAK İSTEMİYORSANIZ HİZMETLERİ KULLANMAYIN.

2. KK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN REVİZYONLAR.

Lindsay, bu KK Sözleşmesini tamamen kendi takdirine bağlı olarak revize edebilir. Bu KK Sözleşmesinde her değişiklik yapıldığında, Lindsay ana sayfasında revize edilmiş bir KK Sözleşmesi yayınlanacaktır. Revize edilmiş bir KK Sözleşmesinin yayınlanmasının ardından Hizmetleri kullanmaya devam ederseniz bu tür değişiklikleri ve revize edilmiş KK Sözleşmesini kabul ettiğiniz anlamına gelir. Lütfen en güncel KK Sözleşmesini görüntülemek için bu sayfayı zaman zaman kontrol edin.

6. HİZMET MALZEMELERİ.

A. Aşağıdakileri kabul edersiniz:

 • Hizmetleri yalnızca Lindsay tarafından sağlanan arabirimler aracılığıyla kullanmayı (veya kullanmaya çalışmayı); ve 
 • yalnızca Hizmetlerde bulunan herhangi bir robots.txt dosyasındaki talimatlara uymayı 

Hizmetleri aşağıdaki amaçlarla kullanmamayı kabul edersiniz:

 • işbu KK Sözleşmesini ihlal eden veya yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, haksız, iftira, kaba, müstehcen, iftira niteliğinde, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, nefret dolu veya ırksal, etnik veya başka şekilde sakıncalı faaliyetlerde bulunmak; 
 • herhangi bir şekilde kullanıcılara zarar vermek veya onları tehdit etmek; 
 • reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermek veya onları tehdit etmek; 
 • herhangi bir kişi veya kurumu gizlice takip etmek veya taciz etmek; 
 • herhangi bir kişi veya kurumu taklit etmek veya bir kişi veya kuruluşla ilişkinizi yanlış tanıtmak; 
 • Hizmetler aracılığıyla iletilen herhangi bir İçeriğin kaynağını gizlemek için başlıklar oluşturmak veya tanımlayıcıları başka şekilde değiştirmek; 
 • herhangi bir tarafın patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer mülkiyet haklarını ("Haklar") ihlal etmek; 
 • Hizmetlerin veya herhangi bir bilgisayar yazılımı ya da donanım ya da telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratabilecek, yok edebilecek veya sınırlandıracak faaliyetlerde bulunmak; 
 • normal diyalog akışını bozmak veya diğer kullanıcıların gerçek zamanlı alışveriş yapma kabiliyetini olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmak; 
 • Hizmetlere veya Hizmetlere bağlı sunuculara ya da ağlara müdahale etmek veya bunları bozmak ya da Hizmete bağlı ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak; 
 • yürürlükteki yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası yasaları ve kanun hükmüne sahip tüm düzenlemeleri kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal etmek; 
 • Hizmetleri herhangi bir ticari talepte bulunmak veya reklam yapmak için kullanmak; 
 • Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının 219. maddesi uyarınca ABD hükümeti tarafından yabancı bir terör örgütü olarak belirlenen herhangi bir kuruluşa maddi destek veya kaynak sağlamak (veya maddi destek ya da kaynakların niteliğini, yerini, kaynağını veya mülkiyetini gizlemek veya değiştirmek); ve/veya 
 • yukarıdaki paragraflarda belirtilen yasak davranış ve faaliyetlerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılar hakkında kişisel veriler toplamak veya saklamak. 

B. Yasal olarak veya bu tür bir erişimin korunması veya ifşa edilmesinin makul olarak gerekli olduğuna dair iyi niyetli bir inançla Lindsay'in aşağıdaki sebeplerle hesap bilgilerinize (bu tür bilgiler varsa) erişebileceğini, bu bilgileri saklayabileceğini ve ifşa edebileceğini onaylar, rıza gösterir ve kabul edersiniz: (a) yasal sürece uymak; (b) bu KK Sözleşmesini uygulamak; (c) davranışlarınızdan herhangi birinin üçüncü tarafların haklarını ihlal ettiği iddialarına yanıt vermek; (d) müşteri hizmetleri taleplerinizi yanıtlamak; veya (e) Lindsay, kullanıcıları ve halkın haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak.

9. DEVLETLER ARASI VERİ AKTARIMLARI

İçeriğiniz de dahil olmak üzere Hizmetlerin teknik olarak işlenmesinin ve aktarılmasının (a) çeşitli ağlar üzerinden aktarımları; ve (b) bağlantı ağlarının veya cihazlarının teknik gereksinimlerine uyacak ve bunlara uyum sağlayacak değişiklikleri içerebileceğini idrak edersiniz.

Hizmetler içinde yer alan Hizmetler ve yazılımların, dijital malzemelerin korunmasına izin veren güvenlik bileşenleri içerebileceğini ve bu malzemelerin kullanımının, Lindsay ve/veya Hizmetlere içerik sağlayan içerik sağlayıcılar tarafından belirlenen kullanım kurallarına tabi olduğunu idrak edersiniz. Hizmetlere katıştırılmış kullanım kurallarını geçersiz kılmaya veya atlatmaya çalışamazsınız. Hizmetler üzerinde sağlanan malzemelerin kısmen veya tamamen izinsiz çoğaltılması, yayınlanması, dağıtılması veya kamuya ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.

Bu KK Sözleşmesini kabul ederek, Hizmetleri kullanmanın Lindsay'in ağ mimarisi, iş uygulamaları ve elektronik iletişimin işlenme şekli nedeniyle devletler arası veri aktarımı ile sonuçlandığını kabul edersiniz.

10. ULUSLARARASI KULLANIM

İnternetin küresel doğasını kabul ederek, çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir İçerik ile ilgili tüm yerel kurallara uymayı kabul edersiniz. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'nden veya bulunduğunuz ülkeden ihraç edilen teknik verilerin aktarılması ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara uymayı kabul edersiniz.

11. TAZMİNAT

Kullanımınız veya kötüye kullanımınız nedeniyle herhangi bir üçüncü tarafça yapılan makul avukat ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir talep veya talepten zararsız Lindsay ve iştiraklerini, yan kuruluşlarını, görevlilerini, temsilcilerini, çalışanlarını, ortaklarını ve lisans verenlerini tazmin etmeyi ve elinde bulundurmayı kabul edersiniz. Hizmetler, Hizmetlerle olan bağlantınız, KK Sözleşmesini ihlal ettiğiniz veya bir başkasının haklarını ihlal ettiğiniz anlamına gelir.

12. HİZMETLER TEKRAR SATILAMAZ

Hizmetlerin herhangi bir bölümünü ticari amaçlarla yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı, yeniden satmamayı veya kötüye kullanmamayı kabul edersiniz.

13. HİZMETE YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER

Lindsay, Hizmetleri (veya herhangi bir bölümünü) bildirimde bulunarak veya bildirmeden geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya durdurabilir. Lindsay'in, Hizmetler'de yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya devam etmeme durumundan size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

14. FESİH

Lindsay'in belirli koşullar altında ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Hizmetlere erişiminizi derhal feshedebileceğini kabul edersiniz. Bu tür bir fesih nedeni, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakileri içerir: (a) KK Sözleşmesi'nin veya diğer birleşik anlaşmaların veya yönergelerin bozulması veya ihlali, (b) kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarının talepleri, (c) sizin tarafınızdan yapılan bir talep, (d) Hizmetlerde (veya bunların herhangi bir bölümünde) devam etmeme veya malzeme değişikliği, (e) beklenmedik teknik veya güvenlik hususları veya sorunları, (f) uzun süre kullanılmama, (g) hileli veya yasa dışı faaliyetlere katılımınız ve/veya (h) Hizmetler ile bağlantılı olarak borçlu olduğunuz herhangi bir ücretin ödenmemesi. Fesih, (a) Hizmetler içindeki tüm tekliflere erişimin kaldırılması ve (b) Hizmetlerin daha fazla kullanılmasının engellenmesini içerir. Ayrıca, tüm fesih gerekçelerinin Lindsay'in takdirine bağlı olarak gerçekleştirileceğini ve Lindsay'in Hizmetlere herhangi bir fesih veya erişim için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

15. REKLAM VERENLER

İlgili mal veya hizmetlerin ödenmesi ve teslimi dahil olmak üzere Hizmetlerin üzerinde veya aracılığıyla bulunan reklam verenlerle yazışmalarınız veya ticari ilişkileriniz veya tanıtımlarına katılmanız ve bu tür işlemlerle ilgili diğer şartlar, koşullar, garantiler veya beyanlar yalnızca sizinle reklam veren arasındadır. Lindsay'in, bu tür anlaşmaların veya bu tür reklam verenlerin Hizmetlerde bulunmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.

16. BAĞLANTILAR

Hizmetler veya üçüncü taraflar, diğer World Wide Web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar sağlayabilir. Lindsay'in bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde kontrolü olmadığı için, Lindsay'in bu harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve herhangi bir içerik, reklam, ürün veya diğer materyallerden veya bu tür sitelerden veya kaynaklardan sorumlu ve yükümlü olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Ayrıca, Lindsay'in, üzerinde veya aracılığıyla sunulan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin ya da bu tür site veya kaynakların kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

17. GARANTİLERİN REDDİ AŞAĞIDAKİLERİ AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ:

HİZMETLERİ VEYA İÇERİĞİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN RİSK SADECE SİZE AİTTİR. HİZMETLER VE İÇERİK OLDUĞU GİBİ VE MEVCUT HALİYLE ESASINA GÖRE SAĞLANMAKTADIR. LINDSAY VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, ALT KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, İŞ ORTAKLARI VE LİSANS VERENLERİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA KAPALI HER TÜRLÜ GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER.

LINDSAY VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, ALT KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, İŞ ORTAKLARI VE LİSANS VERENLERİ, (i) HİZMETLERDEN VEYA SİTEDE SİZİN TARAFINIZDAN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HİZMETLER, İÇERİK VEYA DİĞER MALZEMELERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, HATASIZ OLACAĞI VEYA DOĞRU YA DA GÜVENİLİR OLACAĞI; (ii) HİZMETLERDEN TARAFINIZDAN SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HİZMETLERİN, İÇERİĞİN VEYA DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI; VE (iii) HİZMETLERDEKİ (HER TÜRLÜ YAZILIM DAHİL) HER TÜRLÜ HATANIN DÜZELTİLECEĞİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ.

HİZMET, İÇERİK, DOSYA VEYA YAZILIM DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİZMETLERDEN YÜKLENEN, AKTARILAN VEYA İNDİRİLEN HERHANGİ BİR MATERYAL VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEN DİĞER MATERYALLER KENDİ TAKDİRİNİZE VE RİSKİNİZE BAĞLI OLARAK KULLANILIR VE/VEYA BUNLARA ERİŞİLİR; VE LINDSAY VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, YAN KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, İŞ ORTAKLARI VE LİSANS VERENLERİ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, HİZMETLER VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİZMETLERİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEN İÇERİK, DOSYA VEYA YAZILIM YA DA DİĞER MATERYALLERİN YÜKLENMESİ, GÖNDERİLMESİ, İLETİLMESİ VEYA İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI HERHANGİ BİR BİLGİSAYAR SİSTEMİNE ZARAR VEYA VERİ KAYBINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU AÇIKÇA REDDEDER.

SİZİN TARAFINIZDAN LINDSAY'DEN YA DA HİZMETLERDEN ALDIĞINIZ SÖZLÜ YA DA YAZILI HİÇBİR TAVSİYE YA DA BİLGİ, KK SÖZLEŞMESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMEYEN HERHANGİ BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ.

KULLANICILARIN KÜÇÜK BİR ORANI, BİLGİSAYAR EKRANINDAKİ BELİRLİ IŞIK DÜZENLERİNE VEYA ARKA PLANLARA MARUZ KALDIĞINDA VEYA HİZMETLERİ KULLANIRKEN EPİLEPTİK NÖBETLERİ YAŞAYABİLİR. BELİRLİ NÖBETLER VEYA EPİLEPSİ ÖYKÜSÜ OLMAYAN KULLANICILARDA BİLE BAZI DURUMLAR ÖNCEDEN SAPTANMAMIŞ EPİLEPTİK SEMPTOMLARA NEDEN OLABİLİR. SİZ VEYA AİLENİZDEN HERHANGİ BİRİNİN EPİLEPTİK RAHATSIZLIĞI VARSA HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN. HİZMETLERİ KULLANIRKEN AŞAĞIDAKİ BELİRTİLERDEN HERHANGİ BİRİNİ YAŞARSANIZ DERHAL HİZMETLERİ KULLANMAYI BIRAKIN VE DOKTORUNUZA DANIŞIN: BAŞ DÖNMESİ, GÖRMEDE DEĞİŞİKLİK, GÖZ VEYA KAS SEĞİRMELERİ, FARKINDALIK KAYBI, YÖNELİM BOZUKLUĞU, İSTEMSİZ HAREKET VEYA KONVÜLSİYONLAR.

18. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

LINDSAY’İN, İŞTİRAKLERİNİN, YAN KURULUŞLARININ, GÖREVLİLERİNİN, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN, ORTAKLARININ VE LİSANS VERENLERİNİN, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE (i) HİZMETLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI; (ii) SATIN ALINAN VEYA ALINAN HERHANGİ BİR MAL, VERİ, BİLGİ VEYA HİZMET VEYA ALINAN MESAJLAR VEYA HİZMETLER YOLUYLA VEYA HİZMETLERDEN GİRİLEN İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İKAME MAL VE HİZMETLERİN TEDARİK MALİYETİ; (iii) İLETİMLERİNİZE VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM VEYA DEĞİŞİKLİK; (iv) HİZMETLER HAKKINDA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN BEYANLARI VEYA YÜRÜTÜLMESİ; VEYA (v) HİZMETLERLE İLGİLİ DİĞER HERHANGİ BİR KONUYA DAİR GELİR KAYBI, HAVA PARASI, KULLANIM, VERİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLARA AİT ZARARLARDAN (LINDSAY'E BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE) KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ÖRNEK ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

19. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

BAZI YARGI BÖLGELERİ, BELİRLİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA ARIZİ VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEZ. BUNA GÖRE, 17 VE 18. BÖLÜMLERDE BULUNAN YUKARIDAKİ SINIRLAMALARDAN BAZILARI SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

20. ÜÇÜNCÜ TARAF LEHTARLARI YOK

Bu KK Sözleşmesi herhangi bir üçüncü tarafça veya üçüncü tarafın yararına uygulanamaz.

21. TİCARİ MARKALAR

Lindsay'in önceden izni olmadan, Lindsay markalarını görüntülememeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

22. GENEL BİLGİLER

Tüm Sözleşme. KK Sözleşmesi, sizinle Lindsay arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve Hizmetleri kullanımınızla, sizinle Lindsay arasında Hizmetler ile ilgili önceden yapılmış olan sözleşmelerin yerine geçer. Ayrıca, diğer bazı Lindsay hizmetlerini, bağlı şirket hizmetlerini, üçüncü taraf içeriklerini veya üçüncü taraf yazılımlarını kullandığınızda veya satın aldığınızda geçerli olabilecek ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

Yasa ve Mahkeme Seçimi. KK Sözleşmesi ve sizinle Lindsay arasındaki ilişki, hukuk çatışması hükümleri hariç olmak üzere Nebraska Eyaleti yasalarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır. Siz ve Lindsay, Douglas County, Omaha, Nebraska'da bulunan mahkemelerin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uymayı kabul edersiniz.

İLERİYE DÖNÜK BEYANLAR. Siteler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası kapsamında ileriye dönük beyanlar içerebilir. Bu tür ileriye dönük beyanlar, piyasa beklentileri ve fırsatları, mali tablolar, araştırma ve geliştirme ve stratejilerle ilgili beklentiler, Lindsay'in yol haritaları, pazar payı büyümesi, ürün ve hizmet geliştirme ve tanıtımına ilişkin beyanlar ile ürün ve hizmet tekliflerimizin rekabet gücümüzü sürekli olarak değerlendirmemizi içerebilir. Bu ileriye dönük beyanlar sadece tahmin olup, riskler ve belirsizlikler içerir. Gerçek sonuçlar ileriye dönük beyanlarda tartışılan sonuçlardan önemli ölçüde farklı olabilir. Böyle bir farklılığa neden olabilecek faktörler arasında genel ekonomik koşullardaki olumsuz değişiklikler, maliyetleri düşürmeme, teknik ilerlemelerde başarı eksikliği, yeni ürün ve hizmetlerin zamanında geliştirilmesi, üretimi ve kabulü ve Lindsay'in oldukça rekabetçi ve hızla değişen bir pazarda rekabet edebilmesi bulunur. Lindsay'in işlerini etkileyen potansiyel faktörlerin ve bu ileriye dönük beyanların ayrıntılı bir listesi için lütfen Lindsay'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan 10-Q ve 10-K Formlarına ilişkin periyodik raporlarına bakın.

Feragat. Lindsay'in, KK Sözleşmesinin herhangi bir hakkını veya hükmünü yerine getirememesi veya uygulayamaması ya da bu KK Sözleşmesinin sizin tarafınızdan ihlali, bu hak veya hükümden feragat teşkil etmez.

Ayrılabilirlik. İşbu KK Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün uygulanamaz olması durumunda, bu hüküm yürürlükteki yasalar uyarınca hüküm itirazlarını mümkün olan en üst düzeyde yerine getirecek şekilde değiştirilecek ve yorumlanacaktır ve bu KK Sözleşmesinin kalan hükümleri yürürlükte kalacak ve uygulanacaktır.

Zaman Aşımı Aksine herhangi bir tüzük veya yasaya bakılmaksızın, Hizmetlerin veya KK Sözleşmesinin kullanımından doğan veya bununla ilgili herhangi bir dava veya dava sebebinin, böyle bir iddia veya dava nedeni ortaya çıktıktan sonraki bir (1) yıl içinde yapılması gerektiğini, aksi durumda sonsuza kadar hukuken men edileceğini kabul edersiniz.

Bölüm Başlıkları. KK Sözleşmesindeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir etkisi yoktur.

23. İHLALLER

Lütfen bu KK Sözleşmesine yönelik ihlalleri aşağıdaki adrese bildirin:

Lindsay Corporation
Dikkatine: Baş Hukuk Müşaviri
2222 N. 111th Street
Omaha, NE 68164 

GEÇERLİLİK TARİHİ: 13 Kasım 2008